Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zastępca Dowódcy

Pułkownik JASINKAS

Pułkownik Arturas Jasinskas

Zastępca Dowódcy LITPOLUKRBRIG

 

Pułkownik Arturas Jasinskas urodził się 18 grudnia 1969 roku w Lazdijai na Litwie. W 1994 r. ukończył Litewski Instytut Wychowania Fizycznego na Wydziale Edukacji Fitness z tytułem magistra. W latach 1996 i 2008 pomyślnie ukończył kurs International Staff Officers Course, NL Defense College oraz Joint Command and General Staff Course w Baltic Defense College. Ponadto, jest absolwentem US Army War College, MA - Strategic Studies (2014 - 2015).

Przez cały okres swojej kariery wojskowej płk Jasinskas pracował jako członek grup roboczych BALTBAT oraz członek grupy roboczej Batalionu Litewsko-Polskiego. Pełnił również funkcję dowódcy kompanii, Starszego Oficera w Departamencie Projektów Wielostronnych w Ministerstwie Obrony
ds. Stosunków Międzynarodowych, Litewskiego Starszego Oficera w komórce koordynującej partnerstwo w SHAPE (Belgia), Starszego Oficera w Sekcji Polityki i Planowania (J5) Litewskiego Sztabu Obrony, Dowódcy 1 Batalionu Ochotniczych Sił Obrony Narodowej, Szefa Sztabu Litewskiego PRT (Afganistan), Szefa Sekcji INFOOPS Departamentu STRATCOM Sił Zbrojnych Litwy
oraz Dowódcy Ochotniczych Siły Narodowych.

Od 21 września 2018 r. jest Zastępcą Dowódcy LITPOLUKRBRIG a także piastuje funkcję litewskiego Starszego Oficera Narodowego.
Pułkownik Arturas Jasinskas został odznaczony litewskimi nagrodami narodowymi, NATO
i międzynarodowymi. Biegle włada językiem angielskim, rosyjskim i polskim.
Jest żonaty i ma dwoje dzieci.

 

    
  • english version
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego
Radziszewskiego 4
20-031 Lublin
tel. 261183000
fax. 261183018

    
  • english version
  • BIP