Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

GŁÓWNE ZADANIE

     W przypadku uzyskania jednomyślnej zgody trzech Państw, Brygada lub jej jednostki afiliowane będą mogły być użyte w międzynarodowych operacjach, zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego.

ZADANIA DOWÓDZTWA LITPOLUKRBRIG

 • Zapewnić zdolności dowodzenia i kierowania do liczby 3 batalionów manewrowych i dodatkowy batalion/kompanię wsparcia bojowego oraz jednostki spełniające cele misji w Obszarze Odpowiedzialności Brygady.
 • Być przygotowanym na planowanie, organizowanie i kierowanie wielonarodowymi operacjami na poziomie brygady, nawet autonomicznie w ograniczonych ramach zdefiniowanych przez legalny mandat misji oraz otoczenie.
 • Planować i kierować działaniami wojsk w połączonym otoczeniu cywilno-wojskowym.
 • Prowadzić proces planowania, koordynacji i synchronizacji działań we współpracy z cywilnymi podmiotami działającymi w Obszarze Odpowiedzialności Brygady, mając na względzie ich cele i działania przy kompleksowym podejściu.
 • Zapewnić zdolności kierowania, gromadzenia, analizowania i rozpowszechniania informacji wywiadowczych w Obszarze Zainteresowania Brygady.
  
 • english version
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego
Radziszewskiego 4
20-031 Lublin
tel. 261183000
fax. 261183018

  
 • english version
 • BIP