Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkolenie

Trening

 

Trening LITPOLUKRBRIG składa się, ze szkolenia indywidualnego, zespołowego oraz szkolenia uzupełniającego. Każdy etap skupia się na podnoszeniu zdolności operacyjnych żołnierzy, które mogą być wykorzystane w ramach przyszłych operacji realizowanych w międzynarodowym środowisku. Szkolenie zespołowe obejmuje warsztaty, treningi sztabowe, podróże szkoleniowe, seminaria z praktycznym wykorzystaniem doktryn, technik i procedur. Celem powyższych przedsięwzięć jest utrzymanie zdolności operacyjnych Sztabu Brygady, spełniając tym samym Wymagania Państw Założycielskich. Większość z nich realizowana jest z udziałem jednostek afiliowanych i przy współpracy z żołnierzami Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych Illinois, Kalifornii, Pensylwanii.

Podsumowaniem każdego cyklu szkoleniowego jest udział w ćwiczeniach międzynarodowych, umożliwiających sprawdzenie oraz przetestowanie umiejętności personelu Brygady. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat dowództwo Brygady wzięło udział w ćwiczeniach RAPID TRIDENT, organizowanych przez Armię Stanów Zjednoczonych oraz Siły Zbrojne Ukrainy i wojska sojusznicze oraz ćwiczeniach MAPLE ARCH, organizowanych rotacyjnie przez Kanadę, Litwę, Polskę i Ukrainę. Ponadto, Sztab Brygady uczestniczył w ćwiczeniu AGILE SPIRIT, organizowanym przez Armię Stanów Zjednoczonych, Siły Zbrojne Gruzji oraz wojska sojusznicze, które odbyło się na terytorium Gruzji. Dodatkowo, żołnierze Brygady brali udział w wielu ćwiczeniach organizowanych m.in. w Grecji, Bułgarii i Polsce zdobywając doświadczenie oraz zwiększając tym samym zobowiązania międzynarodowe LITPOLUKRBRIG.

Niezmiernie istotnym przedsięwzięciem jest zaangażowane LITPOLUKRBRIG w szkolenie żołnierzy ukraińskich w ramach Międzynarodowej Grupy Szkoleniowej – Ukraina (z ang. Joint Multinational Training Group – Ukraine - JMTG-U).  JMTG-U jest wielonarodową grupą zadaniową działającą pod przewodnictwem Armii Stanów Zjednoczonych, której podstawową misją jest doradztwo i pomoc Siłom Zbrojnym Ukrainy w rozwijaniu zdolności operacyjnych zgodnie ze standardami wojsk NATO. Szkolenie odbywa się systemem rotacyjnym. LITPOLUKRBRIG zaangażowana jest w projekt od 2019 roku. Głównym zadaniem jest występowanie w roli doradców/mentorów dla instruktorów armii Sił Zbrojnych Ukrainy.

Dodatkowo, autorskim i realizowanym samodzielnie przez LITPOLUKRBRIG projektem szkoleniowym są kursy oficerów sztabów brygad i batalionów armii ukraińskiej z wojskowego procesu decyzyjnego (Military Decision Making Process). Projekt został zainicjowany przez Grupę Koordynacyjną, a następnie wdrożony do realizacji w 2018 roku.

    
  • english version
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego
Radziszewskiego 4
20-031 Lublin
tel. 261183000
fax. 261183018

    
  • english version
  • BIP