Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szef Sztabu

 Szef Sztabu

płk Michał Małyska

Szef Sztabu LITPOLUKRBRIG

 

Pułkownik Michał MAŁYSKA urodził się w 1972 r. w Lublinie. W 1997 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych im. Gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Następnie, zajmował kolejne stanowiska w 3 Brygadzie Zmechanizowanej im. Romana Traugutta w Lublinie. Ukończył studia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, gdzie w 2007 r. został również absolwentem studiów podyplomowych.

Od 2008 r. służył w 3 batalionie zmechanizowanym w Zamościu. Następnie, w latach 2008-2009 pełnił służbę wojskową w ramach polskiego kontyngentu KFOR Międzynarodowych Sił Zadaniowych – Wschód, w strukturze amerykańskiej brygady. Okres od 2012 r. do 2014 r. to czas służby w Dowództwie Wojsk Lądowych w Zarządzie Planowania G-5 – w Wydziale Planowania Zobowiązań Sojuszniczych NATO. W 2013 r. ukończył kurs kwalifikacyjny na poziomie dowódczym na stopień podpułkownika na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

Pułkownik Michał MAŁYSKA w latach 2014-2015 służył w Dowództwie Generalnym Rodzaju Sił Zbrojnych RP w Zarządzie Planowania J-5 Oddziału Inicjatyw Międzynarodowych i Zobowiązań Sojuszniczych.  Ponadto, na podstawie decyzji MON w sprawie powołania Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady w Lublinie, pełnił funkcję Sekretarza Zespołu. W 2014 r. ukończył "NATO Staff Officer Defense Planning Course" w szkole NATO w Oberammergau (Niemcy).

W dniu 19 października 2015 r. został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Szefa Sztabu w Dowództwie LITPOLUKRBRIG. Jednocześnie, zgodnie z Dyrektywą Szefa Sztabu Generalnego WP, przydzielono mu funkcję Starszego Oficera Narodowego dla polskich żołnierzy pełniących służbę w LITPOLUKRBRIG. Ponadto, jest sekretarzem Międzynarodowej Grupy Koordynacyjnej ds. LITPOLUKRBRIG.

W latach 2017-2018 ukończył Akademię Obrony NATO w Rzymie (Włochy).
W dniu 21 września 2018 r. został awansowany na stopień pułkownika i objął stanowisko Szefa Sztabu Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady LITPOLUKRBRIG im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego.

 

    
  • english version
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego
Radziszewskiego 4
20-031 Lublin
tel. 261183000
fax. 261183018

    
  • english version
  • BIP