Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Patron Brygady

5 października 2017 r. Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada LITPOLUKRBRIG otrzymała imię patrona w osobie hetmana wielkiego Konstantego Ostrogskiego. Konstanty Ostrogski, hetman Wielkiego Księstwa Litewskiego urodził się w 1460 r. na Zamku w Ostrogu na Wołyniu. Zmarł w 1530 r. i został pochowany w cerkwi w Ławrze Peczerskiej w Kijowie. Hetman wielki Konstanty Ostrogski z sukcesem dowodził wojskami przeciwko armii tatarskiej i moskiewskiej. Stoczył 33 bitwy, w tym 31 zwycięskich. Najważniejszą z nich była bitwa pod Orszą, w czasie której zjednoczone siły Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Korony Królestwa Polskiego pokonały przeważającą liczebnie Armię Moskiewską. Konstanty Ostogski był utalentowanym i skutecznym przywódcą wojskowym. Był i pozostaje symbolem jedności wśród narodów Litwy, Polski i Ukrainy.

Patron Brygady

    
  • english version
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego
Radziszewskiego 4
20-031 Lublin
tel. 261183000
fax. 261183018

    
  • english version
  • BIP