Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Historia

Od idei do utworzenia

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada LITPOLUKRBRIG jest wielonarodową jednostką, składającą się z pododdziałów Sił Zbrojnych Litwy, Polski i Ukrainy. Porozumienie o jej utworzeniu podpisano 19 września 2014 roku w Warszawie. Brygada ostatecznie uformowała się na jesieni 2015 roku.

Utworzenie Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady jest częścią ciągłego procesu jednolitej i długotrwałej współpracy wojskowej pomiędzy Polską, Ukrainą i Litwą. Ten model współpracy został wcześniej sprawdzony w ramach Polsko-Ukraińskiego Batalionu (POLUKRBAT) oraz Litewsko-Polskiego Batalionu (LITPOLBAT). Wymienione jednostki istniały odpowiednio w latach 1998-2010 oraz 1997-2008. W latach 2000 - 2010 pododdziały POLUKRBAT (wzmocnione litewskim plutonem) uczestniczyły w operacji KFOR w Kosowie. LITPOLBAT został włączony do Sił Szybkiego Reagowania UE w 2000 roku.

14 czerwca 2007 roku, w trakcie spotkania Ministrów Obrony Litwy, Polski i Ukrainy, zdecydowano o utworzeniu wielonarodowej Litewsko-Polsko-Ukraińskiej jednostki utrzymania pokoju - batalionu LITPOLUKRBAT. Na jesieni 2008 roku proponowany rodzaj jednostki określono jako brygada.

   

 

24 lipca 2015 roku, we Lwowie (Ukraina) podpisano Porozumienie Techniczne. Koncentrowało się ono na szczegółowych aspektach połączonej Brygady LITPOLUKRBRIG i jej dowództwie.

 

25 stycznia 2016 roku Antoni Macierewicz - Minister Obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Juzoas Olekas - Minister Obrony Narodowej Republiki Litwy oraz Generał Armii Ukrainy Stepan Poltorak -  Minister Obrony Ukrainy zainaugurowali działalność połączonej Brygady LITPOLUKRBRIG w trakcie oficjalnej ceremonii otwarcia w Lublinie.

 

Odbyła się ona w siedzibie dowództwa. W jednym szyku, przed ministrami i dystyngowanymi gośćmi, ustawili się żołnierze z Polski, Litwy i Ukrainy. Ten dzień traktowany jest jako data osiągnięcia Wstępnej Zdolności Operacyjnej. Po upływie niemal roku wypełnionego rozwojem zawodowym oraz intensywnymi szkoleniami, LITPOLUKRBRIG zaliczyła Ćwiczenie Certyfikujące oraz osiągnęła Pełną Zdolność Operacyjną. W okresie od 8 do 16 grudnia 2016 roku, Dowództwo Brygady oraz Dowództwa jednostek afiliowanych uczestniczyły w Ćwiczeniu Dowódczo-Sztabowym Wspomaganym Komputerowo Common Challenge-16.

 


 

W trakcie Ćwiczenia, Międzynarodowa Grupa Certyfikująca oceniła Dowództwo Brygady pod kątem jej zdolności do dowodzenia wydzielonymi siłami w ramach Operacji Reagowania Kryzysowego oraz Pomocy Humanitarnej. Fakt ten został uwiarygodniony poprzez List Certyfikacyjny, który został podpisany przez Ministra Obrony Narodowej RP Antoniego Macierewicza, Ministra Obrony Narodowej Litwy Raimundasa Karoblisa oraz Zastępcę Ministra Obrony Ukrainy Ihora Dolgova 15 grudnia 2016 roku. Proces weryfikacji zakończył się 24 stycznia 2017 roku.

7 września 2017 roku trzej ministrowie obrony, tj. Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Antoni Macierewicz, Minister Obrony Narodowej Litwy Raimundas Karoblis oraz Minister Obrony Ukrainy gen. armii Stepan Poltorak zatwierdzili zmianę do Umowy pomiędzy trzema rządami, podpisaną w 19 września 2014 roku w Warszawie. Brygada otrzymała nową misję i patrona w osobie Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego. Dowódca przyjął Flagę Brygady. Po jednej stronie Flagi, w jej dolnej części znajduje się motto „United for Peace” (Zjednoczeni dla Pokoju), na drugiej zaś stronie widnieje nazwisko Patrona i znak Brygady.

Czym jest LITPOLUKRBRIG

Siedziba dowództwa i sztabu Brygady zlokalizowana jest w Lublinie (Polska). Bataliony LITPOLUKRBRIG pozostają w gotowości w swoich krajach i są przerzucane w składzie LITPOLUKRBRIG na wypadek gdy zostanie podjęta decyzja o aktywacji Brygady lub jakiegoś jej elementu.

W skład LITPOLUKRBRIG wchodzi sztab w międzynarodowej obsadzie, trzy bataliony oraz jednostki specjalnego przeznaczenia. Litwa, Polska i Ukraina wydzielają po batalionie piechoty oraz personel jednostek specjalnego przeznaczenia i sztab LITPOLUKRBRIG. Głównymi jednostkami LITPOLUKRBRIG są: Batalion Ułanów im. księżnej Birutė Sił Lądowych Litewskiej Armii, 1 Batalion Powietrzno-manewrowy 80 Brygady Powietrznodesantowej (Ukraina), 5 Batalion Strzelców Podhalańskich (Polska), 14 Dywizjon Artylerii Samobieżnej (Polska), 21 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej (Polska), 16 Batalion Saperów (Polska). W strukturze Brygady znajdują się również jednostki wsparcia bojowego oraz logistyki.

Przedstawiciele Polski, Ukrainy i Litwy są wyznaczeni na stanowiska Dowódcy, Zastępcy Dowódcy i Szefa Sztabu LITPOLUKRBRIG i pełnią je rotacyjnie przez trzy lata. Obecnie, stanowisko Dowódcy LITPOLUKRBRIG pełni Generał brygady Adam Joks (Polskie Siły Zbrojne). Stanowisko Zastępcy Dowódcy pełni płk Volodymyr Yudanov (Siły Zbrojne Ukrainy). Ppłk Eligijus Senulis (Siły Zbrojne Litwy) został wyznaczony na Szefa Sztabu LITPOLUKRBRIG.

Personel LITPOLUKRBRIG będzie brać udział w połączonych szkoleniach i ćwiczeniach, Brygada lub jej elementy będą przerzucane do operacji międzynarodowych, na podstawie mandatu udzielonego przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, podczas gdy decyzja o przerzuceniu LITPOLUKRBRIG do międzynarodowych operacji zostanie podjęta za ogólną zgodą wszystkich państw założycielskich.

Wstępna Gotowość Operacyjna została osiągnięta 25 stycznia 2016 roku.

Brygada osiągnęła Pełną Zdolność Operacyjną 24 stycznia 2017 roku.

    
  • english version
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego
Radziszewskiego 4
20-031 Lublin
tel. 261183000
fax. 261183018

    
  • english version
  • BIP