Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Grupa Koordynacyjna

Grupa Koordynacyjna (CG) jest organem ustanowionym przez trzy instytucje wykonawcze – Ministerstwo Obrony Narodowej Litwy, Ministerstwo Obrony Narodowej Polski oraz Ministerstwo Obrony Ukrainy, który działa jako Instytucja Nadzorująca LITPOLUKRBRIG. Grupa Koordynacyjna zatwierdza plany organizacyjne, finansowe, dotyczące ćwiczeń, szkoleniowe, logistyczne oraz inne plany opracowane i przedłożone przez Dowództwo LITPOLUKRBRIG.

W skład Grupy Koordynacyjnej wchodzą przedstawiciele trzech państw. Stanowisko Przewodniczącego GK jest piastowane rotacyjnie przez okres jednego roku i przechodzi na najwyższego rangą przedstawiciela państwa aktualnie sprawującego przywództwo Grupy Koordynacyjnej.

Spotkania Grupy Koordynacyjnej LITPOLUKRBRIG odbywają się przynajmniej cztery razy w roku.

Grupę Koordynacyjną ze strony Litwy reprezentuje płk Tomas MASAITIS - Szef Sztabu Dowództwa Litewskich Wojsk Lądowych.

Grupę Koordynacyjną ze strony Ukrainy reprezentuje płk Oleksii SHANDAR z Dowództwa Wojsk Powietrznodesantowych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Grupę Koordynacyjną ze strony Polski reprezentuje gen bryg. Grzegorz HAŁUPKA Szef Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Przewodniczący Grupy Koordynacyjnej:

STYCZEŃ 2016 – GRUDZIEŃ 2016 - płk Krzysztof KOMOROWSKI /Wojsko Polskie/

STYCZEŃ 2017 – WRZESIEŃ 2017 - płk Dalius POLEKAUSKAS /Armia Litewska/

WRZESIEŃ 2017 – GRUDZIEŃ 2018 – gen. dyw. Yurii SODOL /Armia Ukraińska/

GRUDZIEŃ 2018 – WRZESIEŃ 2019 – gen. bryg. Grzegorz HAŁUPKA /Wojsko Polskie/

WRZESIEŃ 2019 – (obecnie) - COL Zilvinas /Armia Litewska/

 

 Grupa Koordynacyjna

    
  • english version
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego
Radziszewskiego 4
20-031 Lublin
tel. 261183000
fax. 261183018

    
  • english version
  • BIP