Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
18 stycznia 2021
PERSONEL LITPOLUKRBRIG JAKO PIERWSZOPLANOWY ĆWICZĄCY PODCZAS TRENINGU SZTABOWEGO pk. WKRA 21
BST WKRA21

W dniach 12-14 stycznia 2021 r Dowództwo LITPOLUKRBRIG brało udział w treningu sztabowym WKRA 21 (BST WKRA21), zorganizowanym w warunkach polowych przez 18. Dywizję Zmechanizowaną.

Głównym celem przedsięwzięcia było doskonalenie procedur i czynności w trakcie realizacji Procesu Planowania i Podejmowania Decyzji przy wykorzystaniu Standardowych Procedur Operacyjnych (SOP) Brygady z jednoczesnym sprawdzeniem gotowości LITPOLUKRBRIG do działania pod dowództwem przełożonego wyższego szczebla. Dodatkowo, w trakcie treningu realizowane zostały zadania mające na celu sprawdzenie spójności działania i wzajemnego zrozumienia pomiędzy sekcjami brygady oraz grupą dowodzenia z jednoczesną wymianą doświadczeń i zacieśnieniem współpracy z przełożonym. Trening Sztabowy WKRA 21 zapewnił personelowi możliwość przećwiczenia procesu decyzyjnego i przygotowania rozkazu operacyjnego w ramach przygotowań do realizacji ćwiczenia dowódczo-sztabowego WYDRA-21, które zostanie zorganizowane jesienią 2021 roku.

Pułkownik Dmytro BRATISHKO, dowódca LITPOLUKRBRIG, stwierdził: „LITPOLUKRBRIG to zespół wysoce zmotywowanych i świetnie przygotowanych żołnierzy, gotowych do prowadzenia działań wojskowych. Od 2015 roku kadra LITPOLUKRBRIG uczestniczy w wielu szkoleniach i ćwiczeniach międzynarodowych pełniąc rolę przełożonego wyższego szczebla dla jednostek ćwiczących (HICON). Tym razem jest odwrotnie – to trening sztabowy WKRA 21 stanowi świetną okazję do sprawdzenia naszej wiedzy i umiejętności w charakterze pierwszoplanowego ćwiczącego pod dowództwem 18. Dywizji Zmechanizowanej. Jest to doskonała okazja, aby ocenić zdolność personelu LITPOLUKRBRIG do efektywnego prowadzenia operacji oraz zapoznania się Dowództwa Dywizji z naszymi procedurami. Trening sztabowy stanowi pierwszy etap współpracy z 18. Dywizją Zmechanizowaną. Kolejnym etapem będzie ćwiczenie dowódczo-sztabowe pk. WYDRA-21 / ll”.

Dowódca podkreślił również znaczenie udziału w przedsięwzięciu batalionu dowodzenia afiliowanego do Dowództwa LITPOLUKRBRIG z 19 Brygady Zmechanizowanej. Batalion dowodzenia w sposób profesjonalny realizował zadania przygotowania oraz zabezpieczenia Stanowiska Dowodzenia LITPOLUKRBRIG.

Generał dywizji Jarosław GROMADZIŃSKI, dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej w trakcie treningu sztabowego pk. WKRA 21 pełnił funkcję Kierownika Ćwiczenia. Podkreślił znaczenie wspólnie organizowanych przedsięwzięć szkoleniowych co w rezultacie doprowadzi do podniesienia interoperacyjności w trakcie wykonywania przyszłych działań: „Jest to korzystne dla LITPOLUKRBRIG, ponieważ Brygada może przejść dodatkowe szkolenie, a także dla Dowódcy Brygady, gdyż nie musiał on wraz ze swoim sztabem sam przygotowywać treningu, co pozwoliło na skupienie się na realizacji zadań w roli ćwiczącego. Cały personel LITPOLUKRBRIG ma możliwość skoncentrowania się wyłącznie na celach szkoleniowych. Taki trening sztabowy jest najlepszą formą zapoznania się z procedurami panującymi w 18 Dywizji Zmechanizowanej i sztabie Brygady, zwłaszcza w zakresie usprawnienia przepływu informacji, zaznajomienia się ze stylem pracy i treścią prowadzonych odpraw. Po tym przedsięwzięciu z pewnością zostanie sporządzone sprawozdanie. Jako HICON zdefiniujemy, na jakie aspekty należy zwrócić uwagę, co powinno zostać wyeksponowane w dalszej części szkolenia personelu, aby lepiej przygotować się do jesiennych ćwiczeń. Co więcej, naszym celem jest pokazanie wartości tej Brygady, ponieważ jest to projekt unikatowy w Polsce oraz w skali NATO, mając na uwadze to że Ukraina nie jest członkiem Sojuszu, ale ma wysoki status i ma szczególne preferencje by w przyszłości stać się jego członkiem”.  

TRZY NARODY JEDNA WIZJA!

WZAJEMNA WSPÓŁPRACA - RAZEM SILNIEJSI!

ZJEDNOCZENI DLA POKOJU!

generuj pdf
go-up
Kontakt

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego
Radziszewskiego 4
20-031 Lublin
tel. 261183000
fax. 261183018

    
  • english version
  • BIP