Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
28 września 2020
Pięć lat aktywnego i efektywnego udziału LITPOLUKRBRIG w ćwiczeniu Rapid Trident 2016 - 2020.
Ćwiczenie RAPID TRIDENT to coroczne międzynarodowe przedsięwzięcie szkoleniowe prowadzone przez Armię Amerykańską w Europie, którego celem jest zwiększenie gotowości i budowanie interoperacyjności.

Około 4000 żołnierzy z dziewięciu państw NATO i krajów partnerskich wzięło udział w  ćwiczeniu RT-20, które odbyło się w Międzynarodowym Centrum Misji Pokojowych w Jaworowie (Ukraina). Dwutygodniowe ćwiczenie US Army Europe RT – 20, organizowane na Ukrainie, ma na celu zwiększenie wspólnej interoperacyjności między państwami sojuszniczymi i partnerskimi. Składa się z ćwiczenia wspomaganego komputerowo na poziomie brygady (CAX) oraz praktycznego ćwiczenia z wojskami (LIVEX).

Istotna rola w działaniach, przede wszystkim sztabowych odegrała trójnarodowa brygada LITPOLUKRBRIG, której oficerowie pełniIi rolę HICON (dowództwo wyższego szczebla poziomu dywizji) dla szkolonych pododdziałów. Dodatkowo, personel LITPOLUKRBRIG wziął udział w procesie organizacji i planowania ćwiczenia.

Wspierając szkolenie jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy, LITPOLUKRBRIG wzmacnia własne zdolności dowodzenia i kontroli oraz międzynarodowy wizerunek na Ukrainie. Po raz pierwszy Dowództwo LITPOLUKRBRIG zostało podzielone na Taktyczne Stanowisko Dowodzenia, które zostało rozmieszczone na poligonie w Jaworowie w obwodzie lwowskim oraz Główne Stanowisko Dowodzenia, które było obsługiwane zdalnie z kompleksu LITPOLUKRBRIG w Lublinie. Wraz z USA i innymi krajami uczestniczącymi personel LITPOLUKRBRIG przyczynił się do przygotowania ukraińskich jednostek na wyzwania świata rzeczywistego, zwiększył wspólną interoperacyjność i pokazał, że państwa sojusznicze i partnerskie są gotowe do reagowania na kryzys.

Pomimo tego, że ćwiczenie RT-20 zostało zaplanowane i przeprowadzone
w wymagających warunkach COVID-19, wszystkie jego cele i zadania zostały pomyślnie osiągnięte.

JESTEŚMY SILNI RAZEM I JESTEŚMY ZJEDNOCZENI DLA POKOJU.

Zdjęcia

generuj pdf
go-up
Kontakt

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego
Radziszewskiego 4
20-031 Lublin
tel. 261183000
fax. 261183018

    
  • english version
  • BIP