BIP
 
Change version

 LITEWSKO-POLSKO-UKRAIŃSKA BRYGADA
IM. WIELKIEGO HETMANA KONSTANTEGO OSTROGSKIEGO

 

 

 

Szanowni Państwo,

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada (LITPOLUKRBRIG) im. Wielkiego hetmana Konstantego Ostrogskiego, z siedzibą w Lublinie w dniu 21 września 2018 r. obchodzić będzie trzecią rocznicę swojej działalności.

W związku z powyższym, Dowództwo LITPOLUKRBRIG zwraca się z propozycją do kompozytorów o skomponowanie linii melodycznej Marszu Wielonarodowej Brygady na orkiestrę. Tekst Marszu został napisany w j. angielskim:

 

Lithuanian - Polish - Ukrainian Brigade!

United by hearts, with pride we march ahead!

We children of glory of famous dukes and kings!

The dove with oil branch has spreaded widely wings.

 

The soldiers of three nations go side-by-side,

The Unit Flag fights flapping in rhythm in their stride.

Grand Hetman Ostrogski allied us once again,

We ready to preserve peace on call by the UN!

 

Vilnius, Warsaw, Kyiv empower us with guidance,

Today we represent the strongest alliance.

LITPOLUKRBRIG you recognize at ease:

Multinational Brigade! United for Peace!

 

Marsz jest planowany do zaprezentowania przez Orkiestrę Wojskową w trakcie w/w obchodów.

Komisja złożona z przedstawicieli trzech państw tworzących LITPOLUKRBRIG wyłoni najlepszą propozycję a jej autor zostanie uznanym i wyróżnionym oficjalnym autorem muzyki do Marszu LITPOLUKRBRIG, międzynarodowej jednostki wojskowej.

Istniejący tekst Marszu LITPOLUKRBRIG może być dostosowany na potrzeby linii melodycznej, po zaakceptowaniu przez Dowództwo Brygady i autorów tekstu.

Wszelkie zapytania w tej kwestii prosimy kierować do kpt Macieja Pisarskiego pod nr tel. 261 183 014 lub na adres mailowy: m.pisarski@ron.mil.pl

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych