BIP
 
Change version

LITEWSKO-POLSKO-UKRAIŃSKA BRYGADA
IM. WIELKIEGO HETMANA KONSTANTEGO OSTROGSKIEGO

 

 

Oferta pracy

LITPOLUKRBRIG COMMAND poszukuje kandydatów na stanowisko Samodzielny Referent ds. Kadr i Płac. Praca w międzynarodowym środowisku pracy.

Miejsce pracy: Lublin

Obowiązki:

1.  Sporządzanie dokumentacji personalnej związanej z nawiązaniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem stosunku pracy.

2.      Przygotowywanie dokumentów kadrowo-płacowych pracowników.

3.      Zakładanie i prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.      Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac dla pracowników.

5.      Sporządzanie i wysyłanie  zgłoszeń i deklaracji ZUS, PIT.

6.      Wprowadzanie i aktualizacja danych personalnych w systemie kadrowo-płacowym.

7.      Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, urlopów pracowniczych
i rozliczanie zwolnień lekarskich zgodnie z przepisami ZUS.

8.      Sporządzanie harmonogramów czasu pracy dla pracowników.

9.      Nadzorowanie terminowości przeprowadzania szkoleń BHP.

10.  Nadzorowanie terminowości wykonywania badań lekarskich: wstępnych, okresowych i kontrolnych przez pracowników.

11.  Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

12.  Obsługa systemu kadrowo-płacowego Symfonia oraz programu Płatnik.

13.  Realizacja procesów rekrutacyjnych.

14.  Inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań i procedur.

 

Wymagania:

-    wykształcenie wyższe (przynajmniej licencjat), preferowanie kierunki: ekonomia, zarządzanie, prawo, zarządzanie zasobami ludzkimi, kadry i płace,

-        praktyczna znajomość prawa pracy,

-       ugruntowana wiedza z zakresu zagadnień płacowych, ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych oraz podatkowych,

-        minimum 2-letnie doświadczenia na podobnym stanowisku,

-       znajomość programu Symfonia oraz Płatnik,

-       znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym min. A2 (warunek konieczny);

-       dobra znajomość MS Word i Excel,

-       skrupulatność i dokładność w prowadzeniu dokumentacji;

-       zaangażowanie w powierzone zadania;

-       samodzielność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy własnej,

-       komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole,

-       sumienność i terminowość w wykonywaniu zadań,

-       zorganizowanie i dbałość o szczegóły.

-       dodatkowym atutem będzie posiadanie: certyfikatów, dyplomów, zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń, kursów czy studiów podyplomowych z zakresu kadr i płac.

 

Oferujemy:

-        zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony (poprzedzone umową o pracę na okres próbny następnie umową o pracę na czas określony),

-         możliwość zdobycia cennego doświadczenia,

-        dogodna lokalizacja firmy w samym centrum Lublina,

-        przyjazne środowisko pracy,

-        atrakcyjne wynagrodzenie, premie uznaniowe i nagroda roczna,

-        świadczenie socjalne w postaci dodatkowego wynagrodzenia urlopowego.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w języku angielskim na adres e-mail a.buda@ron.mil.pl  do 12 listopada 2018 r.

 

Uprzejmie informujemy, że rozmowa kwalifikacyjna częściowo odbędzie się w języku angielskim.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 roku (zwanym dalej RODO) od dnia 25 maja 2018 roku informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LITPOLUKRBRIG COMMAND 
  z siedzibą w Lublinie przy ulicy Idziego Radziszewskiego 4.
 2. Dane kontaktowe a.buda@ron.mil.pl, 261-183-019 (e-mail, telefon).
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dokonywane (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a RODO, na podstawie zgody, w celu realizacji procesu rekrutacji.
 4. Jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w klauzuli w dokumentach aplikacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 222 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób  (telefonicznie pod numerem 261-183-019, osobiście w siedzibie firmy ul. Idziego Radziszewskiego 4, e-mailowo na adres mail dgrsz.rodo.lpu@ron.mil.pl)
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy licząc od daty ich wpłynięcia, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres 12 miesięcy.
  W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje dane te zostaną niezwłocznie usunięte.
 7. Dane osobowe będą/nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą/nie będą również udostępniane takim odbiorcom jak podmioty świadczące usługi hostingowe.
 9. Informuję, iż Pani/Pana dane będą/nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania (jeśli korzystamy z zewnętrznych systemów rekrutacyjnych – będą, jeśli nie korzystamy z takiego wsparcia – nie będą).
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

W CV prosimy o zawarcie klauzuli:

Na podstawie art. 7 ustęp 1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest LITPOLUKRBRIG COMMAND w Lublinie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 punkt 11 RODO.

lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę LITPOLUKRBRIG COMMAND w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym.                  

Wyrażam również zgodę na przechowywanie mojej aplikacji i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

 

LINK DO WIDEO

Z UROCZYSTOŚCI PRZEKAZANIA OBOWIĄZKÓW
NA STANOWISKU DOWÓDCY LITPOLUKRBRIG

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych