BIP
Hetman Wielki Konstanty Ostrogski 
Change version

5 października 2017 r. Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada LITPOLUKRBRIG otrzymała imię patrona w osobie hetmana wielkiego Konstantego Ostrogskiego. Konstanty Ostrogski, hetman Wielkiego Księstwa Litewskiego urodził się w 1460 r. na Zamku w Ostrogu na Wołyniu. Zmarł w 1530 r. i został pochowany w cerkwi w Ławrze Peczerskiej w Kijowie. Hetman wielki Konstanty Ostrogski z sukcesem dowodził wojskami przeciwko armii tatarskiej i moskiewskiej. Stoczył 33 bitwy, w tym 31 zwycięskich. Najważniejszą z nich była bitwa pod Orszą, w czasie której zjednoczone siły Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz Korony Królestwa Polskiego pokonały przeważającą liczebnie Armię Moskiewską. Konstanty Ostogski był utalentowanym i skutecznym przywódcą wojskowym. Był i pozostaje symbolem jedności wśród narodów Litwy, Polski i Ukrainy.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych