BIP
Szkolenie 
Change version

W 2018 r. Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada uczestniczyła w szeregu szkoleń mających na celu podtrzymanie zdolności decyzyjnych, dowodzenia, kontroli i interoperacyjności, aby móc nadal pełnić rolę Sztabu Brygady zgodnie z dokumentem o nazwie Zestaw Wymaganych Sił (z ang. Combined Joint Statement of Requirements)

Międzynarodowe przedsięwzięcia szkoleniowe objęły: przeprowadzenie Szkolenia Sztabów Batalionowych Sił Zbrojnych Ukrainy (Lwów, marzec 2018), udział w Ćwiczeniu RAPID TRIDENT (Jaworów, wrzesień 2018) zorganizowanym przez U.S. Army Europe oraz Siły Zbrojne Ukrainy i wojska sojusznicze, a także uczestnictwo w Ćwiczeniu MAPLE ARCH 2018 (Nemencine, październik 2018) zorganizowanym przez Kanadę, Litwę, Polskę i Ukrainę.

Oprócz udziału w ćwiczeniach międzynarodowych, Sztab Brygady przeprowadził także szereg wewnętrznych szkoleń, np. Treningi Dowódczo-Sztabowe, warsztaty, wykłady oraz inne zajęcia szkoleniowe.

W 2019 r. Brygada podtrzyma swoją misję szkoleniową w niezmienionej formie - będzie w stanie kontynuować proces decyzyjny, dowodzenia, kontroli i zdolności do interoperacyjności, aby móc nadal pełnić rolę Sztabu Brygady zgodnie z w/w dokumentem o nazwie Zestaw Wymaganych Sił.

Brygada będzie kontynuowała udział we wcześniej wspomnianych ćwiczeniach międzynarodowych: udział w Ćwiczeniu RAPID TRIDENT, organizowanym przez U.S. Army Europe oraz Siły Zbrojne Ukrainy i wojska sojusznicze oraz w Ćwiczeniu MAPLE ARCH 2018, organizowanym przez Kanadę, Litwę, Polskę i Ukrainę. Ponadto, Sztab Brygady będzie uczestniczyć w Ćwiczeniu AGILE SPIRIT, organizowanym przez U.S. Army Europe, Siły Zbrojne Gruzji oraz wojska sojusznicze, planowanym do przeprowadzenia w Gruzji, zwiększając tym samym zobowiązania międzynarodowe LITPOLUKRBRIG.

Poza tymi działaniami, Brygada planuje zaangażować instruktorów do Międzynarodowej Grupy Szkoleniowej – Ukraina (z ang. Joint Multinational Training Group – Ukraine) i przeprowadzić Szkolenie Sztabów Batalionowych Sił Zbrojnych Ukrainy na Ukrainie, w dwóch jednomiesięcznych okresach szkoleniowych.

W 2019 r. Sztab Brygady przeprowadzi także szereg wewnętrznych szkoleń: Treningi Dowódczo-Sztabowe z udziałem jednostek afiliowanych oraz bez ich udziału, warsztaty, wykłady i inne zajęcia szkoleniowe, z których jeden będzie to dwutygodniowy okres szkoleniowy z procesu decyzyjnego, z Gwardią Narodową Stanu Illinois.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych