BIP
Misja i zadania 
Change version

ZADANIE GŁÓWNE

W przypadku uzyskania jednomyślnej zgody trzech Państw, Brygada lub jej jednostki afiliowane będą mogły być użyte w międzynarodowych operacjach, zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego.

 

ZADANIA DOWÓDZTWA LITPOLUKRBRIG

·   Zapewnić zdolności do dowodzenia i kierowania trzema batalionami manewrowymi, pododdziałami wsparcia bojowego i zabezpieczenia szczebla batalion/kompania oraz dodatkowo podporządkowanymi pododdziałami, w celu wykonywania zadań mandatowych w rejonie odpowiedzialności Brygady.

·   Posiadać zdolność do planowania, organizowania i kierowania międzynarodowymi operacjami na szczeblu brygady, również autonomicznie w ograniczonych ramach zdefiniowanych przez mandat misji oraz uwarunkowania operacyjne.

·        Planować i kierować działaniami wojsk we wspólnym środowisku cywilno-wojskowym.

·     Posiadać zdolność do prowadzenia procesu planowania, koordynacji i synchronizacji działań we współpracy z cywilnymi podmiotami działającymi w rejonie odpowiedzialności Brygady, mając na uwadze ich cele i kompleksowy zakres działania.

·   Zapewnić zdolności kierowania, gromadzenia, analizowania i rozpowszechniania informacji rozpoznawczych w rejonie zainteresowania rozpoznawczego Brygady.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych