BIP
Struktura 
Change version

 

Dowództwo LITPOLUKRBRIG jest zorganizowane zgodnie ze standardami NATO oraz podzielone na Dowództwo i Sztab Brygady. Stanowiska w Dowództwie Brygady zmieniają się rotacyjnie pomiędzy państwami ramowymi - Litwą, Polską i Ukrainą. Szef Sztabu kieruje pracą całego sztabu, który podzielony jest na trzy piony. Pracą każdego pionu (składającego się z sekcji) kieruje odpowiedni Zastępca Szefa Sztabu.

 

Zastępca Szefa Sztabu jest pierwszym w systemie dowodzenia pomiędzy Zastępcą Szefa Sztabu ds. Operacyjnych i Zastępcą Szefa Sztabu ds. Wsparcia. Wspiera merytorycznie Szefa Sztabu oraz zastępuje go w przypadku nieobecności. Zastępca Szefa Sztabu jest przełożonym Sekcji Zarządzania Informacją oraz Sekcji Wizyt i Protokołu.

         

       Zastępca Szefa Sztabu ds. Operacyjnych (DCOS OPS) zarządza wszystkimi aspektami rozpoznania wojskowego, prowadzeniem działań bieżących, krótko i długoterminowym planowaniem, koordynacją współpracy cywilno-wojskowej oraz wsparciem bojowym.

         

        Zastępca Szefa Sztabu ds. Wsparcia (DCOS SUP) zarządza wszystkimi sprawami kadrowymi, zabezpieczenia działań, łączności i finansowymi.

 

 

Jednostki afiliowane do Wielonarodowej Brygady pozostają w strukturach Sił Zbrojnych Litwy, Polski i Ukrainy do czasu aktywacji Brygady do udziału w operacji międzynarodowej. W przypadku użycia Brygady w misji międzynarodowej, właściwy Dowódca Operacyjny będzie sprawował dowodzenie operacyjne. W ramach narodowego łańcucha dowodzenia Brygada zostanie podporządkowana właściwym Dowódcom narodowym odpowiedzialnym za nadzorowanie i dowodzenie siłami skierowanymi do Operacji.

Lista jednostek afiliowanych:

1. batalion dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie z 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia DGRSZ.

2.    5 batalion strzelców podhalańskich (Przemyśl) z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

3.    1 batalion desantowo-szturmowy (Lwów, Ukraina) z 80 Brygady Desantowo-Szturmowej SZ Ukrainy.

5.    14 dywizjon artylerii samobieżnej (Jarosław) z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

6.    21 dywizjon artylerii przeciwlotniczej (Jarosław) z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

7.    16 batalion saperów (Nisko) z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

8.    21 batalion logistyczny (Rzeszów) z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

9. Międzynarodowy Komponent Żandarmerii Wojskowej składający się z 3 plutonów Żandarmerii Wojskowej afiliowanych z SZ Litwy, Polski i Ukrainy.

10.Kompania rozpoznawcza, pluton chemiczny i naziemna komórka łącznikowa z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich.

11.Pododdziały walki elektronicznej i rozpoznania radioelektronicznego z 2 Ośrodka Radioelektronicznego z Przasnysza.

12. Grupa Współpracy Cywilno-Wojskowej z Centrum Przygotowań do misji zagranicznych w Kielcach.

13. Grupa działań psychologicznych z Centralnej Grupy Działań Psychologicznych w Bydgoszczy.

14. Sekcja bezzałogowego statku powietrznego z 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu.

15. Sekcja geograficzna z 19 Samodzielnego Oddziału Geograficznego w Lesznie.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych